Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.

PRODEJNÍ GALERIE FOTOGRAFIÍ.

VELKOFORMÁTOVÉ FOTOGRAFIE DO INTERIERŮ. FOTOGRAFICKÉ OBRAZY.

Mé fotografie jsou obrazy ze světa ticha a klidu. Umožňují nám cítit souvislosti, které někdy tušíme, ale zpravidla se nedokážeme do jejich tichého hlasu zaposlouchat natolik, abychom je mohli vnímat a prožít. Obrazy jsou to někdy tiché a konejšivé, jindy naléhavé a varující, poukazující na okamžiky, kdy toto ticho a klid sami, vlastní vinou ztrácíme. Častým motivem jsou svědectví pomíjivosti lidského konání, kterou vnímám obzvláště silně a ukazuji, jak věci a činy, které souznívají s věčnými zákony, přetrvávají, a krátkozraké, sobecky sebestředné lidské snahy postavit se proti odvěkému řádu věcí, jsou dříve či později zapomenuty, odváty a proměněny v trosky a prach.

Technická kvalita fotografií v ničem nezůstává pozadu za intenzitou jejich obsahového sdělení. I metrové zvětšeniny můžete prohlížet blíže a blíže a nalézat v nich další a další podrobnosti a souvislosti. Přesto však síla mých děl spočívá v celku, v jednotlivých sjednoceních okamžiků, míst a událostí, která jsou svědky mé cesty k poznání světa, lidí a nakonec i sebe sama.

K tichu a klidu patří i osamělost, proto málokdy nalezneme na fotografiích lidské bytosti. Můj pohled je mnohdy přímočarý, přísný, tvrdý, svou silou ale vnímavého diváka očišťuje od nánosů povrchnosti a umožňuje mu nahlédnout do hloubky věcí a dějů. Zde pak nachází skutečný klid a ticho, to, po kterém mnozí z nás tak často podvědomě toužíme, ale jen zřídkakdy jej nalezneme.

Galerie obsahují originální fotografie, ručně zhotovené a signované osobně autorem. Všechny fotografie je možné zakoupit.
Více informací naleznete na stránce ►Prodej fotografií.