Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.
Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP.

GRAFIKA.

TVORBA NA ZAKÁZKU.

►Zde je seznam některých mých zákazníků a sdělovacích prostředků, kde byla má tvorba publikována.

Vytvářím veškeré grafické návrhy: knihy, kalendáře, katalogy, inzerci, prospekty a letáky, firemní značky (loga), grafiku na dopravní prostředky, výstavní stánky, vývěsní štíty a další grafiku pro nakladatelství, firmy, obchody apod. Vytvářím rovněž grafické návrhy internetových stránek.

Pracuji s vektorovou (Adobe Illustrator) i rastrovou (Adobe Photoshop) grafikou; k sazbě používám Adobe InDesign. Vše v barevně kalibrovaném řetězci dle ICC, používám barevné profily. RGB fotografie a soubory upravuji pro práci v barevném prostoru CMYK. Dokončené soubory připravím pro tisk (malonákladový, ofsetový) – předtisková příprava, tvorba tiskových pdf. V tiskárně dohlédnu na tisk, přesnost barev, montáže a spasování.

Umělecký tisk – tisknu do formátu A3+ na vlastní tiskárně Canon ImagePrograf PRO-300 (devět pigmentových inkoustů + chroma optimizer). Vzhledem ke špičkové kvalitě a vyšší nákladnosti je vhodné užití především pro umělecký malonákladový tisk na fotografické a umělecké papíry (Hahnemühle, Ilford, Tecco, Canon). Také je možný tisk na plátno.

►Poradenství a konzultace v oblasti profesionální fotografie, užité grafiky a tisku.


Autorský kalendář města Mělník pro rok 2019. Fotografie a grafika © Martin Mojžíš. Grafika. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP. Grafické návrhy, sazba a tisk. DTP.