Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.

COPYRIGHT.

VYMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV.

Autorem, ev. držitelem a vykonavatelem autorských práv koncepce stránek a veškerého obsahu – fotografií, textů, grafického návrhu a realizace je © Martin Mojžíš, umělecký fotograf a grafik, korespondenční adresa a sídlo firmy Kafkova 55, 160 00 Praha 6, atelier a galerie Finkovská 7, 160 00 Praha 6, není-li uvedeno jinak.

Veškerý obsah těchto stránek je určen pouze k prohlížení z původního umístění, tj. serveru www.martinmojzis.com, není-li uvedeno jinak.

V případě jakéhokoli neoprávněného užití obsahu těchto stránek pro komerční, nekomerční i soukromé účely, bude postupováno dle zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Neoprávněný uživatel je povinen uhradit autorovi poplatky za užití odcizených děl, smluvní pokutu a veškeré náklady spojené s vymáháním těchto poplatků a pokuty.

Značky, ochranné známky a loga výrobců fotoaparátů, objektivů, zařízení, programů atd. jsou majetkem příslušných vlastníků.

►Zřeknutí se odpovědnosti.


►Na začátek stránky.
►Úvodní stránka.
►Mapa stránek.