Martin Mojžíš / atelier umělecké fotografie a grafiky.

MARTIN MOJŽÍŠ.

AUTOR O SOBĚ.

"Narodil jsem se v Praze, na jaře roku 1973. V mládí jsem skládal hudbu a texty, hrál na několik hudebních nástrojů, psal básně i prózu. Fotografie mi učarovala až později, nicméně o to více. První zakázky jsem fotografoval ještě na film.

V roce 2006 jsem za pomoci kamaráda ►Jana Pischnotha založil vlastní fotografický a grafický atelier.

Začal jsem fotografovat produkty, domy a interiéry. Měl jsem i portrétní období, ale nebylo to pro mě. Také jsem pokračoval v grafických návrzích, sazbě a zlomu, vznikaly první katalogy a jiné publikace, navrhoval jsem internetové stránky apod.

Tehdy, v mrazivých měsících na přelomu let 2006 a 2007, se zrodily první fotografie mé volné tvorby. Nejprve kolekce ►Hledání, poté Okamžiky a Útěky. Galerie Prolínání a Hledání 2010 později vyústily ve dva zatím nejrozsáhlejší soubory: ►Jiné krajiny►Deníky.

V roce 2016 oslavil můj atelier deset let samostatné tvůrčí činnosti. Volnou tvorbu představují velkoformátové autorské fotografie, především krajiny a zátiší. Na zakázku vytvářím produktové fotografie, snímky dopravních prostředků (zejména železnice), architektury a interierů. Fotografuji průmysl, energetiku a výrobní procesy. Navrhuji a vytvářím užitou grafiku. Mezi mé zákazníky patří mnoho českých i zahraničních firem, řada mých prací byla publikována ve většině českých a mnoha zahraničních sdělovacích prostředcích.

Do budoucna bych rád více vystavoval svou volnou tvorbu."

VÝSTAVY A GALERIE.

Palác Langhans, Praha, 2014.
Palác Flora, Praha, 2006.

Galerie:
►1x.com, Švédsko.PUBLIKACE.

Mělník 2019, autorský nástěnný kalendář.
Pražská zákoutí 2014, autorský nástěnný kalendář.